świadectwa

Jeśli doświadczyłeś uzdrowienia fizycznego lub wewnętrznego, nawrócenia, łaski wiary, uwolnienia, jakiegoś daru lub cudu, jeśli Bóg wysłuchał twoje prośby to prosimy cię, aby nie zachowywał tej wiadomości tylko dla siebie, ale podzielił się nią z nami, a potem z innymi, byśmy wspólnie – widząc dzieła Boże – oddali Mu chwałę, podziękowali. Chcemy, by każda wysłuchana modlitwa przymnażała wiary, tym którzy wątpią. Zapraszamy do zakładki kontakt

Pan Bóg uratował moje małżeństwo

Pan uzdrowił kobiecą chorobę

Poprosiłam Pana, by dotknął jej serca

Wszystko należy do Boga, i życie… i śmierć…