posługa


Z ogromną radością i zachwytem nad działaniem Boga pełnimy posługę miłości wobec naszych bliźnich.

  • Posługujemy podczas Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie w każdy trzeci czwartek miesiąca o 19.30. Prowadzi je o.Savio Folcholc, nasz opiekun. My spotykamy się ze wspólnotą wcześniej, by trwać na modlitwie, prosić Boga za tych, co przyjdą po Jego łaskę, prosimy Boga o Słowo i wsłuchujemy się w to, co Bóg od nas chce na ten czas. Potem animujemy, śpiewamy i prowadzimy innych do uzdrawiających źródeł Jezusowego serca.
  • Posługujemy także modlitwą wstawienniczą. Wybaczcie, nie zawsze jesteśmy w stanie modlić się za wszystkich, którzy przychodzą na Msze św. z modlitwą o uzdrowienie, dlatego zapraszamy osoby, które potrzebują takiej modlitwy, na nasze spotkanie w drugi i czwarty czwartek miesiąca. Wystarczy wcześniej skontaktować się z nami i uzgodnić, a wtedy każdego z chęcią przyjmiemy i zaopatrzymy wspólnotową modlitwą wstawienniczą. Jak się z nami skontaktować? Kliknij w zakładkę kontakt.

Wszystkich, którzy uczestniczyli w Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie lub którym posługiwaliśmy modlitwą wstawienniczą i doświadczyli działania Boga, Jego łaski, mocy, miłości, uzdrowienia duszy lub ciała, nawrócenia, wysłuchania modlitwy za kogoś innego, prosimy o składanie świadectwa, że Bóg działa pośród swego ludu.

Piszcie do nas i dzielcie się doświadczeniem Boga – niech wszyscy Mu uwierzą i przyjmą obfitość Jego łaski.

Dotychczas spisane doświadczenia Boga podczas naszych posług można przeczytać w zakładce świadectwa.